História

Ak sa pozeráme dnešnými očami do minulosti ľudových tradícií, spôsobu života …príde nám to neobvyklé a možno aj nepochopiteľné, ako dokázali ľudia existovať bez všetkých výdobytkov moderného sveta. Bez automobilov, počítačov, mobilov……

V súčasnosti si to snáď ani nevieme predstaviť. To obdobie však malo svoje čaro a význam, ľudia žili družnejšie, skromnejšie, v súlade s prírodou.

No a deti ?

Deti boli hravé a vynaliezavé….  svoje si hry si tvorili a vymýšľali samé.  Inšpiráciu nachádzali v prírode a v prírodných materiáloch. Nepotrebovali televízory ani  virtuálny svet počítačových hier.

V prirodzenom kolobehu života, však všetko podlieha  vývoju.  „Svet“ sa mení a naše poznanie ho musí dobiehať. Krása a čaro ľudových tradícií  majú však čo povedať aj dnes….. Aj pre dnešné deti prichádzajúce do folklórnych súborov  je jedným z hlavných dôvodov, aby deti pomyselne navštívili minulosť, učili sa tak láske a úcte k svojim koreňom.

V roku 1974 smerovali prvé tanečné krôčky do Domu pionierov v Detve, kde s detičkami začali tancovať a tak vštepovať lásku k našim ľudovým tradíciám Mgr. Vierka Blažeková a Adelka Hláuková. Tu začal písať svoju históriu Detský folklórny súbor Ratolesť. S radosťou ho navštevovalo nespočetné množstvo detí nielen z Detvy, ale aj širokého okolia.

Tanečnými krôčkami viedli deti vedúci – Ing. Igor Krista, Zuzka Daumová, Bc.Milka Sekerešová, Katka Hrončeková, Mgr. Lenka Tomčíková, Ing. Jozef Lapín, Pavel Gažo, Janko Matúška.

Od roku 2004 uchovávajú a upevňujú hrdosť a úctu k tradíciám  Podpoľania Mgr. Danka Rusinová, Mgr. Zuzka Múčková a Mgr. Miška Matúšková.

Neodmyslitelnou súčasťou súboru bola a aj je Detská ľudová hudba Detvanček, ktorú viedli výborní muzikanti – Ondrej Molota, Alexander Ugler, Jozef Mackov, Ing. Jaroslav Hazlinger a v súčasnej dobe malým muzikantom husličky ladí bývalý člen Ratolesti a taktiež vynikajúci muzikant Roman Berky.

Detský folklórny súbor Podpoľanček začal písať svoju históriu v roku 2014 ako dieťa a krásne rozkvitnutá vetvička DFS Ratolesť.

Minulosť a ľudové tradície sú bezodnou studnicou krásy a múdrosti .Ak to deti správne pochopia  a príjmu to ako súčasť dnešného života a sveta stanú sa omnoho citlivejšími a vnímavejšími , ku všetkému čo ich obklopuje, ku všetkým ľuďom….