Archívy kategórií: Skúšky

vystúpenia 2016

29.04.2016          Stavanie májov Detva

30.04.2016          Sústredenie v CVČ

03.05.2016          Vystúpenie – Majstrovstvá Slovenska vo volejbale

07.05.2016          Míľa pre mamu

14.05.2016          Sústredenie v CVČ

20.05.2016          Majáles

29.05.2016          Váľanie mája Detva

01.06.2016          MDD

04.06.2016          Sústredenie v CVČ

11.06.2016          Slatinský jarmok

18.06.2016          Sústredenie v CVČ

19.06.2016          Vystúpenie Krupina

24.06.2016          Vystúpenie KC A. Sládkoviča

08.-10.07.2016   FSP

06.08.2016          Maďarsko

22.-27.08.2016   Bulharsko

vystupenia 2016

Skúšky

Skúšky v šk. roku 2015/2016:

UTOROK

14.00 – 15.00     Tanečná prípravka pre deti  ZŠ

15.00 – 16.00     Krpčeky  I – Tanečná prípravka pre deti  MŠ (predškoláci – 6 rokov)

16.00 – 17.00     Krpčeky II  – Tanečná prípravka pre deti  MŠ (3 – 5 rokov)

15.00 – 18.00     DFS Podpoľanček

ŠTVRTOK

14.00 – 15.00     Tanečná prípravka pre deti  ZŠ

15.00 – 18.00     DFS Podpoľanček