Mesačné archívy: november 2015

Šťastia, zdravia dlhô žitia…

DFS Podpoľanček Vás pozýva na vianočné koncerty:

Šťastia, zdravia dlhô žitia vinšujeme Vám…

26.11.2015     DK Pliešovce

04.12.2015     DK Zvolenská Slatina

05.12.2015     Mikuláš v Detve

06.12.2015     Vígľašský zámok

11.12.2015     DKŽ Zvolen

13.12.2015     Zvolen – rímsko-katolícky kostol

14.12.2015     Zvolen – námestie

19.12.2015     Detva – jarmok

28.12.2015     Detva – rímsko-katolícky kostol