vystúpenia 2016

29.04.2016          Stavanie májov Detva

30.04.2016          Sústredenie v CVČ

03.05.2016          Vystúpenie – Majstrovstvá Slovenska vo volejbale

07.05.2016          Míľa pre mamu

14.05.2016          Sústredenie v CVČ

20.05.2016          Majáles

29.05.2016          Váľanie mája Detva

01.06.2016          MDD

04.06.2016          Sústredenie v CVČ

11.06.2016          Slatinský jarmok

18.06.2016          Sústredenie v CVČ

19.06.2016          Vystúpenie Krupina

24.06.2016          Vystúpenie KC A. Sládkoviča

08.-10.07.2016   FSP

06.08.2016          Maďarsko

22.-27.08.2016   Bulharsko

vystupenia 2016

1.ročník “MAJÁLES”

DFS Podpoľanček  Vás  20. mája  2016 o 19.00 hod. pozýva na 1. ročník Majálesa s hudbou Dominika Václava. Majáles sa koná v KC A. Sládkoviča v Detve.                                               Vstupné : 22 €                                                                                                                                       Predaj vstupeniek:                                                                                                                                Danka Rusínová:   0908 919 417,   Zuzka Sujová Múčková: 0905 702 687,   Miška Matúšková: 0907 224 990

majáles2016